Long time since last time…

A lot has happened since the last post in 2015. This new way of thinking and working with Business Architecture is not so new anymore. We are still working with the Milky Way model, business capability map, still improving, adding layers and perspectives to it. Four years of working, teaching and thinking has moved our…

The TUI Milky Way – the story

Sometimes I am refered to as the mother of the Milky Way and Daniel Lundgren at Fritidsresor (TUI Nordic) as the father.  In a way it is true, we have worked with the TUI Nordic Milky Way for almost 3 years now. Taking it from the idea to where we are today.  We gave a…

Masterclass – The Milky Way

We felt we wanted to share the insights and the thinking to more people then our customers. We gave the first masterclass in October and November 2014. We started with a three day class and 8 participants. The focus was to make the participants work with their own Milky Ways based on their business. A year…

Hi again…

It has been a long time since I posted anything here. But things have been far from quiet and calm… The Milky Way, “Vintergatan” has developed further as a concept/method,  in a number of customer assignments and as a masterclass given in cooperation with Dataföreningen Kompetens (The Swedish Computer Association).  

Resan mot Vintergatan

Fritidsresor höll ett mycket uppskattat föredrag på EA-träffen förra veckan. De beskrev sin resa från ett läge där EA var en tung börda att släpa på, hela EA-toolen som skulle matas och alla som inte förstod eller ville använda sig av modellerna till dagens situation där vi som arkitekter beskrivs som de som vet och…

EA som designdisiplin – vad betyder det?

I fredags höll jag och kollegan, Peter Tallungs, ett frukostseminarium om EA och designthinking. Inspirerade av The design way skriven av Stolterman och Nelson försökte vi öppna för tanken att vi som arkitekter inte kan se vårt arbete som något objektivt, rationellt och analytiskt. Vi skapar något nytt, något som inte har funnits förut. Om…

Vintergatans internationella genombrott

Jag har tillsammans med kollegorna hos min kund arbetat med en modell som vi kallar Vintergatan sen i våras. Vi har inte pratat så mycket om den utan mer ställt frågor till olika verksamhetsdelar utifrån den. På arkitektspråk så är det en business capability karta där vi har lagt ut delarna i de operativa processernas…