Categories
In Swedish

Vintergatans internationella genombrott

Jag har tillsammans med kollegorna hos min kund arbetat med en modell som vi kallar Vintergatan sen i våras. Vi har inte pratat så mycket om den utan mer ställt frågor till olika verksamhetsdelar utifrån den.

På arkitektspråk så är det en business capability karta där vi har lagt ut delarna i de operativa processernas flöde. Om ni känner till IRMs arkitekturmatriser så kan man säga att vi visualiserat dem allihop i samma modell och byggt upp den utifrån det operativa flödet.

Den grundmodellen vi har innehåller alla perspektiv, verksamhetsprocesserna, den centrala informationen, verksamhetssystemen, beroendena mellan delarna i form integrationer (informationsmeddelanden eller verksamhetstjänster). Alla delar grupperas ihop till business capabilities (vi har pratar om verksamhetsdelar på ren svenska).

Vintergatan ger en system-, information-, organisationsöversikt som ingen haft tidigare. Det är lätt att se och förstå beroenden mellan olika delar och hur förändringar av dem slår på andra delar. Att lägga till pågående och planerade projekt, it-avdelningens team eller göra en heat map är en enkel sak som bidrar med ytterligare insikter. Vi testar just nu att lägga in customer och supplier touch points. Det verkar fungera på ett bra sätt oxå.

Vi har även en variant av Vintergatan där vi tagit bort detaljerna och bara visar verksamhetsprocessen och alla business capabilities.

Dessa två varianter i A0 format användes häromdagen för strategidiskussioner. 8 personer stod framför modellerna i 1 timme, pekade, frågade och skapade en gemensam förståelse för vad vi har och vad som borde göras. Det behövdes ingen facilitering av diskussionen utan modellen gick lätt och snabbt att förstå. Vi arkitekter stod vid sidan och nöjt av att se hur diskussionen böljade fram och tillbaks…

Till skillnad från andra liknande diskussioner som lider av att alla sitter med sin bild av alla sammanhang så hölls diskussionen konkret och utifrån den gemensamma bilden.

Att det var både “höjdare” från koncernen och affärsansvariga med stark kund/produktfokus som verkligen gillade Vintergatan gjorde det hela ännu roligare.

Och vi som känner att vi bara börjat se samband och mönster i Vintergatan.
Mycket nyfiken på fortsättningen 🙂

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s