Resan mot Vintergatan

Fritidsresor höll ett mycket uppskattat föredrag på EA-träffen förra veckan. De beskrev sin resa från ett läge där EA var en tung börda att släpa på, hela EA-toolen som skulle matas och alla som inte förstod eller ville använda sig av modellerna till dagens situation där vi som arkitekter beskrivs som de som vet och…

EA som designdisiplin – vad betyder det?

I fredags höll jag och kollegan, Peter Tallungs, ett frukostseminarium om EA och designthinking. Inspirerade av The design way skriven av Stolterman och Nelson försökte vi öppna för tanken att vi som arkitekter inte kan se vårt arbete som något objektivt, rationellt och analytiskt. Vi skapar något nytt, något som inte har funnits förut. Om…